Ahmet ERDOĞAN
Ahmet ERDOĞAN
Yazar
Fırat University Softaware Engineering Data Sc
Cahit İŞLEYEN
Cahit İŞLEYEN
Founder & Author
Fırat University Software Engineering Data Sci
Emel BULUT
Emel BULUT
Yazar
Uludağ Üniversitesi- Ekonometri Bölümü
Özlem BORAN
Özlem BORAN
Yazar
Mersin Üniversitesi Elektrik -Elektronik Mühendi