Site Loader

pythonearth.com Python Eğitim Serisinden herkese merhabalar. Python Listeler ve Liste Metotları  yazısı ile birlikteyiz 🙂

Daha önce Python Veri Türleri dersimizde veri türlerinin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını kısaca açıklamıştık. O yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

LİSTELER

Listeler farklı veri türlerinin bir araya gelmesiyle oluşan veri türü çeşididir.  Listeler tam sayı ,ondalık sayı, string, tuple ve hatta kendi içinde listelerden oluşabilir. Listeler Mutable sınıfında olduğu için bu veri türünde eleman ekleme ,çıkarma ve değiştirme işlemlerini yapabiliyoruz.

Bir liste elde etmek için ögeleri birbirinden virgülle ayırıp, bunların hepsini köşeli parantezler içine alıyoruz.

liste= [5,"Python Earth",3.14,(8,9,"Python")]

Liste Elemanlarına Ulaşma

Liste elemanlarına ulaşmak için köşeli parantezin içine elemanın indeks numarasını yazarız ve printleriz.

print(liste[3])

ÇIKTI:
(8, 9, 'Python')

Gördüğünüz gibi 3. elemanımızın veri türü tuple(demet). Peki tuple’ ın elemanlarına nasıl ulaşırız?

print(liste[3][1])
ÇIKTI:
9

Burada ekrana 1.indis yani 9 yazdırılır.

Peki bir listede birden fazla elemana nasıl ulaşırız?

Liste[başlangıç,bitiş,artış miktarı]

print(liste [0:3])
ÇIKTI:
[5, 'Python Earth', 3.14]

Bu örnekte artış miktarı girmediğimiz halde program default olarak artış miktarını 1 olarak algıladı. Ayrıca sıralamayı da 0’dan başlayarak indeks numarasına göre (0-1-2) algıladığı için 3. elemanı dahil etmedi.

print(liste [0:3:2])

ÇIKTI:
[5, 3.14]

 

LİSTE METOTLARI

Öncelikle metot kavramını öğrenelim. Serimizin en başında Python dilinin nesne tabanlı olduğunu söylemiştik. Metotlar bir nesne üzerinde belirli işlemleri (ekleme-çıkarma-değiştirme-kopyalama vs.) gerçekleştiren nesnelere özgü fonksiyonlardır. Metotlar genel olarak şu şekilde kullanılırlar;

nesne.metot(değerler(opsiyonel kısım))

Şimdi liste metotlarına geçelim. Herhangi bir veri tipinin içindeki verileri veya metotları dir() fonksiyonuyla bulabiliriz.

>>> dir(list)

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']

Başında ve sonunda çift altçizgi (“__”) bulunan metotlar sınıf (class) içi özel kullanıma mahsus metotlardır. Biz bu yazımızda aşağıdaki metotları kullanarak verilen bir listeyi nasıl inceleyip değiştirebileceğimize bakacağız.

['append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert',
'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']

Append Metodu

Listenin ‘sadece sonuna 1 tane ‘ yeni bir eleman eklemeye yarayan metottur.

meyveler =["elma","armut","kiraz"]

Şeklinde yeni bir liste tanımlayalım ve append metodunu kullanalım;

meyveler.append("şeftali")
print(meyveler)

Listenin yeni hali şu şekilde olur;

['elma', 'armut', 'kiraz', 'şeftali']

Insert Metodu

Append metodunun aksine insert metoduyla listenin istediğimiz yerine yeni bir eleman ekleyebiliriz.

meyveler.insert(2, "karpuz")

Listemizin yeni hali şu şekilde olur;

['elma', 'armut', 'karpuz', 'kiraz', 'şeftali']

Extend Metodu

Listenin sonuna yeni bir liste ekleyerek genişlemesini sağlar.

Aşağıdaki örnekte de olduğu gibi iki farklı liste tanımladık ve extend metoduyla genişleterek yeni bir liste oluşturduk.

meyveler =["elma","armut","karpuz","kiraz","şeftali"]
meyveler2=["böğürtlen","kayısı","ananas"]
meyveler.extend(meyveler2)
print(meyveler)

ÇIKTI:

['elma', 'armut', 'karpuz', 'kiraz', 'şeftali', 'böğürtlen', 'kayısı', 'ananas']

Remove Metodu

İstenilen elemanı listeden siler.

meyveler.remove("armut")
print(meyveler)
ÇIKTI:
['elma', 'karpuz', 'kiraz', 'şeftali', 'böğürtlen', 'kayısı', 'ananas']

Bu metot sayesinde listemizden armut elemanını sildik.

Pop Metodu

Pop metodu indeks numarasıyla listeden eleman silmeye yarar. Eğer numara belirtmezsek default olarak listenin son elemanın siler.

meyveler.pop(3)
print(meyveler)

Burada indeks no 3 olan elemanı silme komutu verdik.

['elma', 'karpuz', 'kiraz', 'böğürtlen', 'kayısı', 'ananas']

ve şeftaliyi listeden sildik. Parantez içini boş bıraktığımızda da son elamanı siler;

meyveler.pop()
print(meyveler)
ÇIKTI:
['elma', 'karpuz', 'kiraz', 'şeftali', 'böğürtlen', 'kayısı']

Gördüğünüz gibi ananası sildik.

Sort Metodu

Listedeki elemanları alfabetik olarak sıralamaya yarar.

meyveler.sort()
print(meyveler)

ÇIKTI:

['ananas', 'armut', 'böğürtlen', 'elma', 'karpuz', 'kayısı', 'kiraz', 'şeftali']

Reverse Metodu

Listedeki elemanları tersten sıralar.

sayilar =[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
sayilar.reverse()
print(sayilar)

ÇIKTI:
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]

Bu metodu tekrar kullanırsak liste yine tersten yazılır ve ilk haline döner.

Index Metodu

Listedeki elemanların index numarasını bulmamızı sağlıyor.

meyveler =["elma","armut","kiraz","karpuz","Üzüm"]
meyveler.index("elma")

ÇIKTI:
0

Bu metot çok daha karmaşık ve uzun listelerde daha rahat eleman bulmamızı sağlıyor.

Count Metodu

Bu metot listenin içinde arattığımız elemandan listede kaç tane olduğunu söylüyor.

meyveler=["elma","çilek","armut",","çilek","üzüm","kavun"]
meyveler.count("çilek")
ÇIKTI:
2
meyveler.count("armut")
ÇIKTI:
1

Copy Metodu

Adından da aşina olduğumuz gibi listeleri kopyalama işine yarıyor.

meyveler=["elma","çilek","armut","çilek","üzüm","kavun"]
liste2=[]
liste2= meyveler.copy()
print(liste2)

ÇIKTI:
['elma', 'çilek', 'armut', 'çilek', 'üzüm', 'kavun']

Gördüğünüz gibi meyveler listesini liste2’ye kopyaladık.

Clear Metodu

Adından da anlaşılacağı gibi silme işine yarar ama listeyi değil sadece elemanlarını siler.

meyveler=["elma","çilek","armut","çilek","üzüm","kavun"]
meyveler.clear()
print(meyveler)

ÇIKTI:
[]

pythonearth.com Python Eğitim Serisinde bu dersimizde Python Listeler ve Liste Metotları nı işledik. Metotları kullanarak listemizin üzerinde değişiklikler yapmayı öğrendik. Eksik ve hatalı yerleri yorumda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere. 🙂

Post Author: Özlem Boran

One Reply to “Python Liste ve Liste Metotları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir