Site Loader

 

Programlamanın Bilgisayarlarla İlişkisi

Programlama günümüz teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. Programlama kavramı aslında çözüm yollarımızı yani algoritmalarımızı bilgisayarlara anlatarak günlük hayatta veya bilimde kullanacağımız problemleri çözmemizi sağlar. Ancak temel sorun şudur: Bilgisayarlar bizim yazdığımız programları kodları nasıl anlayacak? Bu sorun aslında compute dediğimiz eylemin temeline dayanır. Compute aslında işleme koymak işlem yapmak demektir ve bilgisayarların atası olarak kabul edilen yüzyıllardır kullandığımız basit bir aletle başlar. Nedir bu alet diye soracak olursak aslında çok basit bir cevabı vardır ve  bu aletin adı abaküstür. Yüzyıllardan beri çocuklara matematik öğreten bu alet aslında kendi hayat sorunlarımızı boncuklara aktararak basit matematik problemlerini çözmemizi sağlar. Peki bilgisayardaki işlemleri sağlayan şey nedir yani boncuklar nedir? buradan yola çıkarak veri yapılarının temeli olan anlamak fiilini gerçekleştireceğiz.Veri yapılarının tamamen anlamak temeli üzerine dayalı olduğunu unutmayalım çünkü veri yapıları soyut bir dünyada var olan datalarımızla oynamamızı sağlayacak yegane dostumuz olacaktır.

 

Proramlamada binary önemi ve bilgisayar üzerine düşünme

Lisede (Şekil-1) gördüğümüz mantık derslerini hatırlayacak olursak bir elektrik devresinden gecen akım var ise devrenin değeri 1 olur ve lamba yanar eğer devreden akım geçmezse devrenin değeri sıfır olur ve devremizdeki lamba yanmaz. O  zaman devremizdeki boncuklarımız 1 ve 0’lardır. Bir elektronik devre kendisinden akım geçip geçmediğini de basit testler ile anlayabilir. Bilgisayarlar ve compute cihazları da milyonlarca devreden oluşur ve kendisinde var olan her 1 ve 0’ın bir anlamı vardır. Örneğin 10101001100 değeri bilgisayarda bir  anlam ifade eder ve bunlara veri İngilizce ismiyle data adı verilir.

 

Şekil-1

 

DATA Tiplerine Giriş ve Veri yapılarının temelini tiplerle anlamak

Ancak yine günlük hayattan örnek vermemiz gerekecek olursa eğer bir öğrencinin birden çok kitabı varsa bir şekilde  onları üs üste koyar düzenler veya raflara yerleştirir. Bu da demek oluyor ki bilgisayar aygıtlarının da bu tarz kendisi içinde verileri daha kolay analiz edip programları canlandırması için bir düzene ihtiyacı vardır. İlk olarak Veriler kendi içerisinde tiplere ayrılır ve bu tipler sayesinde veri yapıları oluşur. Eğer veri yapılarını iyi anlamak istiyorsak veri tiplerini de çok iyi anlamamız gerekir. Python programlama dili veri tipleri diğer dillerde de olduğu gibi önceden tanımlanmış tiplerden oluşmaktadır bu veri tiplerine diğer dillerdeki gibi pirimitve tipler denilir. Pirimitive tipler de kendi içerisinde ikiye ayrılır bunlar basit tipler ve komplex tiplerdir. Basit tipler ram’de karşılığı en basit olan ve ayrıştırılamayan tiplerdir (Programlamadaki tüm nümerik sayılar örnek verilebilir.). Kompleks tipler ise ayrıştırılamayan ve daha karmaşık olan birden çok bileşene sahip tiplerdir.(örnek olarak String verilebilir.)

Eksik veya yanlış gördüğünüz yerler için lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere 🙂

Yazar: Can ROLLAS

 

Post Author: Python Earth

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir