Veri Bilimi için İstatistik (Varyans, Standart Sapma, Kovaryans, Korelasyon)

Merhaba Arkadaşlar, Python Earth de bugün Veri Bilimi için İstatistik dersimizin istatistikte varyans, standart sapma,…