Site Loader

pythonearth.com Python Eğitim Serisinden herkese tekrar merhaba. Bu yazımızda Python Değişkenler ve Print  Fonksiyonu nu anlatacağız.

Değişken Oluşturma

Bir diğer adıyla değişken tanımlama da diyebiliriz. Python programlama dilinde geçici olarak veri saklamak için oluşturduğumuz alanlara değişken adını veririz. Bir değişkene değer atamak için eşittir (=) operatörünü kullanırız. Genel olarak ana iskeletimiz şu şekilde olmalıdır;

degisken = "deger"
print(degisken)

çıktı:
deger

Birkaç örnek ile ilerleyelim;

x=5
print(x)
y=283
print(y)
z= x+y
print(z)
name= "Ahmet"
print(name)
a
print(a)

Çıktı;

5

283

88

Ahmet

NameError: name 'a' is not defined

Tanımlamış olduğumuz x, yz ve name değişkenleri bellekte tanımlanan geçici alanlardır.

a değişkenine bir değer ataması yapmadığımız için  “NameError: name ‘a’ is not defined” şeklinde bir hata alırız. Çünkü Python da tanımlanan her bir değişkene değer ataması yapmak zorundayız.

 • Değişkenlere sözel bir atama (string) işlemi yaparken tek tırnak, çift tırnak ya da üç tırnak kullanabiliriz.
ad = "zeynep"
soyad = 'akça'
 • Değişkenlere sayısal bir atama yaparken tırnak kullanmamamız gerekiyor. Kullandığımız takdirde string bir değişken tanımlaması yapmış oluruz.
a= 15 #number olarak tanımladık.
b= '15' #string olarak tanımladık.
 • Pythonda aynı satırda birden fazla değişkene  değer ataması yapılabilir.
  vize,final,isim=80,70,"Merve"
  print(vize,final,isim)
  
  Çıktı;
  80 70 Merve
 • Değişken içerisinde var olan değeri yeni bir atamayla değiştirebiliriz.
  x=4
  y=6
  x=y
  print(x)
  
  Çıktı;
  6

  Değişken oluştururken uymamız gereken kurallar vardır;

 1. Değişken isimleri rakam ile başlayamaz.
  3yas => hatalı
  yas3 => geçerli
 2. Değişken isimleri  ” _ ” haricinde özel karakterler barındıramaz.
  isci_maasi=4000  => geçerli
  kira.gideri= 900 => geçersiz
  _avcı=ahmet    => geçerli
  bina/blok=ablok  => geçersiz
  
  
 3. Python komut isimleriyle(anahtar kelimelerle) tanımlama yapılamaz. Bu kelimeler değişken ismi olamaz.

  Python anahtar kelimeler
                                     Python Anahtar Kelimeler
 4. Büyük-küçük harf duyarlılığı vardır.
  name= "ozlem"
  Name= "ozlem"
  
  

  burada  iki farklı değişken oluşturduk. Büyük harf farkından dolayı bellekte iki ayrı adres oluştu.

 5. Değişken tanımlarken boşluk bırakılamaz. Boşluk yerine “_” işareti kullanılabilir ya da birleşik yazılabilir.
  işçi maaşı=  => geçersiz
  işçi_maaşı=  => geçerli
  işçimaaşı=   => geçerli

Print() Fonksiyonu

 

Bir önceki yazımızda print() fonksiyonundan kısa bir şekilde bahsetmiştik. Kodlarımızı yazdığımızda ekrana bir değer bastırmak istersek print() fonksiyonunu kullanırız. Kullanımı oldukça basittir.

print(18)
print(3.14)
a = 5
b = 25
print(a+b)
print("Python Earth")
print("Bugün Python dersim var.")
"""

Çıktı:
18
3.14
30
Python Earth
Bugün Python dersim var.
"""

Buradaki işlemlerde gördüğümüz gibi  print() fonksiyonu nun içine ekranda görmek istediğimiz değeri yazıyoruz ve bu fonksiyon da ekrana değerimizi bastırıyor. Peki aynı satırda birkaç değer bastırmak istersek ne yapıyoruz? Bunun için değerlerimizin arasına , (virgül) işaretini koyarız.

print(1,2,3.14,"python","kodlama","yazılım")
print("merhaba","ben","Dilek")

Çıktı:

1,2,3.14,python,kodlama,yazılım

merhaba ben Dilek

NOT: Print() fonksiyonunda dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da parantez içinde kullandığımız tırnaklardır. Hemen bir örnekle gösterelim.

Ayşe’nin oyuncağı kırıldı.

print('Ayşe'nin oyuncağı kırıldı')

Çıktı:
SyntaxError: invalid syntax

Böyle bir hata alırız. Çünkü Python ilk gördüğü tırnak işareti ile başlar, ikinci tırnağı gördüğünde ise bitirir. İkinci tırnaktan sonraki metni okuyamadığı için  karakter dizisini başlatan ve bitiren tırnakların hangisi olduğunu ayırt edemiyor bu yüzden syntax hatası verir. Aynı cümleyi şöyle yazmamız gerekir;

print("Ayşe'nin oyuncağı kırıldı")

print("""Ayşe'nin oyuncağı kırıldı""")

Çıktı:
Ayşe'nin oyuncağı kırıldı

Print() fonksiyonu nun kullanımı genel olarak bu şekildedir. Aynı zamanda print() fonksiyonun parametreler aracılığıyla bizlere sunduğu kolaylıklar vardır.

Parametre Nedir?

Fonksiyonlar konusunda detaylıca işleyeceğimiz parametreler genel olarak fonksiyona işlevsellik katan basit komutlardır.

Print() Fonksiyonu nun Parametreleri

1) end Parametresi :

Bu parametre print() fonksiyonu ile ekrana verdiğimiz değerlerin sonunda hangi işlemi yapacağımızı belirleriz. Kullanımı end=’ ‘ şeklindedir. Tırnak içerisine satır sonunda yapılmasını istediğimiz işlemi yazarız.Cümleleri örnekle somutlaştıralım;

print("pythonearth.com python dersleri")
print(" Python eğitimine hoş geldiniz.")

Çıktı şu şekilde olur;

pythonearth.com python dersleri
Python eğitimine hoş geldiniz.

Bu iki print() fonksiyonunu çıktısını yan yana yazdırmak istediğimizde devreye end=’ ‘ parametresi girecektir. Şöyle ;

print("pythonearth.com python dersleri", end="") 
print("Python eğitimine hoş geldiniz.")

Çıktı:

pythonearth.com python dersleriPython eğitimine hoş geldiniz.

Gördüğünüz üzere end=”” parametresinde tırnak içinde bir şey belirtmediğimiz için iki satırı arada boşluk olmadan birleştirdi. Şimdi arada virgül ve boşluk olacak şekilde yazalım;

print("pythonearth.com python dersleri", end=" ")
print("Python eğitimine hoş geldiniz.")

print("pythonearth.com python dersleri", end=",")
print("Python eğitimine hoş geldiniz.")

Çıktı;

pythonearth.com python dersleri Python eğitimine hoş geldiniz.
pythonearth.com python dersleri,Python eğitimine hoş geldiniz.

2) sep Parametresi :

sep ifadesi, İngilizcede separator (ayırıcı, ayraç) kelimesinin kısaltmasıdır. Bir önceki end parametresinde kodlarımızın sonuna hangi işlemi yapacağımızı belirliyorduk. sep=” ” parametresi karakter dizilerinin arasına hangi işlemi yapacağımızı belirtir. Nasıl mı ? Şöyle;

print("www", "pythonearth", "com")

Çıktı:
www pythonearth com

burada farklı string ifadeler yazdırdık. Bu ifadeyi bir İnternet adresine çevirmek istiyorsak aralarına nokta(.) koymamız gerekir;

print("www","pythonearth","com",sep=".")

Çıktı:
www.pythonearth.com

Birkaç örnek daha yapalım.

print(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,sep="-")

print("elma","pamuk","kan","bayram", sep=" şekeri, ")

Çıktı;

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

elma şekeri, pamuk şekeri, kan şekeri, bayram

İkinci çıktımızın sonunda ‘şekeri’ kelimesi yok. Zaten olması gereken budur çünkü sep parametresi, karakter dizilerinin arasına bir değer yerleştirir. Karakter dizilerinin sonuyla ilgilenmez.

3) Yıldız(*) Parametresi:

Yıldız(*) parametresi de sep parametresi gibi verilerin arasında işlem yapmamızı sağlıyor. Tek farkı sep parametresi farklı değişken ve elemanlar arasında değişiklik yapıyordu bu ise aynı değişken üzerinde işlem yapmamızı sağlıyor. Diğer parametrelerin aksine yıldız(*) parametresini en başta kullanıyoruz. Kullanımı şöyledir;

print(*"TÜRKİYE")

Çıktı:
T Ü R K İ Y E

“TÜRKİYE” karakter dizisinin başına eklediğimiz yıldız işareti; “TÜRKİYE” karakter dizisinin her bir öğesini parçalarına ayırarak, bunları tek tek print() fonksiyonuna yolluyor.

print(*"PYTHONEARTH")

Çıktı:
P Y T H O N E A R T H

Bir fonksiyona parametre olarak verdiğimiz bir karakter dizisinin başına eklediğimiz Yıldız(*) parametresi, bir karakter dizisini tek tek ögelerine ayırıp, bu ögeleri yine tek tek ve sanki her bir öge ayrı bir parametreymiş gibi o fonksiyona gönderir. Bu parametre sep parametresi ile birlikte kullanılır hemen bir örnek ile gösterelim;

print(*"PYTHONEARTH",sep=".")

Çıktı:
P.Y.T.H.O.N.E.A.R.T.H

Yıldız(*) parametresi  sayılarla birlikte kullanılamaz. Çünkü yıldız(*) parametresi ancak ve ancak dizi özelliği taşıyan veri tipleriyle birlikte kullanılabilirler. Mesela karakter dizileri bu türden bir veri tipidir. İlerde dizi özelliği taşıyan ve bu sayede yıldızlı parametrelerle birlikte kullanılabilecek başka veri tiplerini de öğreneceğiz.

print(*123456)

Çıktı:
TypeError: print() argument after * must be an iterable, not int

Print() fonksiyonu nda  file ve flush parametreleri de mevcuttur. Bu parametreler dosyalarla ilgili işlem yapmamızı sağlar. Dosyalar dersimizde anlatmak akış şeması açısından daha uygun olacaktır.

Bazı durumlarda herhangi bir değişken değeri vs.  print() fonksiyonu içinde kullanabiliriz. Hemen bir örnek yapalım:

isim = input("İsminiz :")
soyisim = input("Soyisminiz :")
ogr_no = input("Öğrenci Numarası :")

print("Öğrencinin adı "+isim+" soyadı "+soyisim + " ve okul numarası "+ogr_no +" dır")

Görüldüğü gibi çok uzun ve karışık oldu. Bunu daha düzenli yapmanın başka bir yöntemi daha var. Hemen format() diye bir alt başlık atalım.

format() Metodu:

Python Eğitim Serisinde dördüncü dersin sonuna geldik. Bu yazıda Python Değişkenler  ve Print Fonksiyonunu anlatmaya çalıştık. Eklememizi istediğiniz başka konular ve sorularınız varsa lütfen yorum bölümünde belirtiniz. Aynı zamanda  eksik ve yanlış gördüğünüz yerler için de iletişime geçiniz.

Bir sonraki yazımız Kullanıcıdan Bilgi Alma (Input) ve Type() Fonksiyonu hakkında olacaktır. Görüşmek üzere, hoşça kalın. 😊

 

 

Post Author: Özlem Boran

2 Replies to “Python Değişkenler ve Print Fonksiyonu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir