Site Loader

pythonearth.com da Python Uygulamalar Serisinin bu dersindePython Dosya İşlermleri ile rehber uygulaması yaplcak kullancı ekleme, silme, güncelleme ve gösterme gibi işlemleri yapacağız.

def Rehbere_Kisi_Ekle(isim,soyisim,telefon,email):
  with open('rehber.txt', 'w') as file:
    file.write(isim+','+ soyisim +','+ telefon +','+ email+'\n')

def Telefon_Numarasi_Bul(isim):
  with open('rehber.txt', 'r') as file:
    rehber = file.read() 
    rehber_liste = rehber.split(',')
    
    for i in rehber_liste:
      if isim in rehber_liste:
        print('Tel No :',rehber_liste[2])
        break 
def Telefon_Numarasi_Guncelle(isim,telefon):
  with open('rehber.txt', 'r+') as file:
    rehber = file.readlines() 
  for kisi in rehber: 
    if isim in kisi.split(','): 
      rehber.remove(kisi) 
      rehber.append(str(kisi.replace(kisi.split(',')[2],telefon))) 
      file.seek(0) file.truncate(len(rehber)) 
      file.writelines(rehber) 
      break 

def Tum_Rehber_Goster(): 
  with open('rehber.txt', 'r') as file: 
    rehber = file.readlines() 
  for i in rehber: 
    print(i) 

print(''' 
1.) Kisi Ekle 
2.) Kisi Bul 
3.) Kisi Guncelle 
4.) Tum Kisileri Goster 
Cikmak icin q ''') 

while True: 
  select = input('Bir tercih yapin :') 
  if select == '1':
    isim = input('Isim Girin :') 
    soyisim = input('Soyisim Girin :') 
    telefon = input('Telefon No Gir :') 
    email = input('Email Gir :') 
    Rehbere_Kisi_Ekle(isim, soyisim, telefon, email) 

  elif select == '2': 
    isim = input('Isim Girin :') 
    Telefon_Numarasi_Bul(isim) 

  elif select == '3': 
    isim = input('Isim Girin :') 
    telefon = input('Telefon No Gir :') 
    Telefon_Numarasi_Guncelle(isim, telefon) 
  
  elif select == '4':
    Tum_Rehber_Goster() 

  elif select=='q': 
    exit()

 

Post Author: Cahit ISLEYEN

Data Scientist at @embedica.ai

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir